Advokat Gunn Kathrine Stangvik

Advokatkontoret ble etablert i Bossekop i Alta 1. mars 2016.

Jeg driver alminnelig praksis, noe som innebærer at jeg tar på meg oppdrag innenfor de fleste rettsområder av personlig og/eller velferdsmessig betydning for privatpersoner i tillegg til saker knyttet til grunnleggende rettssikkerhet.

Blant de rettsområder jeg tar oppdrag innenfor, er barnevern, barn- og familierett, skifte, psykisk helsevern, forvaltningsklager og folketrygdrett (NAV), asyl- og flyktningrett samt utlendingsrett for øvrig. I tillegg kommer opppdrag innen strafferett, hovedsakelig som bistandsadvokat.

Jeg har særskilt kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter.

Fra 1. juli 2016 fikk jeg tjenestekonsesjon for Utlendingsdirektoratets (UDI) advokatordning for asylsaker – region Nord-Norge (gjeldende til år 2019).

Fra 2. august 2017 har jeg verv som fast bistandsadvokat for Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett (åremål på 6 år).

Fra 2. mars 2018 er jeg valgt til leder av Finnmark krets av Advokatforeningen, et verv jeg særlig vil benytte til å engasjere meg ytterligere i aktuelle rettspolitiske spørsmål av betydning for befolkningens grunnleggende rettsikkerhet samt fortsatt tilgang på nødvendig og offentlig betalt rettshjelp i forbindelse med viktige velferdsspørsmål.

Min bakgrunn er variert og omfatter arbeid både som advokat og som rådgiver i Justisdepartementet, NOAS og ved en Steinerskole. Det vises til presentasjon med hensyn til min juridiskfaglige bakgrunn.

Ta kontakt dersom du ønsker min bistand. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Avklarende møter på inntil en halv time er uansett uten kostnad for deg. Mine timepriser og øvrig vilkår for oppdrag kan du lese mer om her.

Det gjøres oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie/komme uvedkommende i hende. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.

kontaktinformasjon:

Advokat Gunn Kathrine Stangvik:

Besøksadresse: Altaveien 95/97, 2. etg.               Telefon:  78 44 06 86 

Postadresse: Postboks 305, 9502 Alta                  Telefaks: 78 44 06 87

E-post: post(a)advokatstangvik.no                      Mobiltelefon: 97 17 46 92

Organisasjonsnummer: 916 453 981                    Logo_medlem_Advokatforeningen_farger_web 

Fotograf-Marie-Louise-Somby-portretter kopi