Advokat Gunn Kathrine Stangvik

15. mars 2019

Det meddeles herved at min advokatvirksomhet er under avvikling, en prosess som antas å vare frem til utløpet av mai d.å.

Alle eksisterende klienter vil bli kontaktet underveis og kan være trygge på at de blir fulgt opp på hensiktsmessig måte før endelig avvikling. Det vil ikke bli tatt inn nye klienter/oppdrag. 

Jeg benytter anledningen til å takke alle som har vist meg tillit siden oppstart av virksomhet 1. mars 2016. 

 

Pressefoto av advokat Gunn Kathrine Stangvik kommer her….

 

Advokatkontoret ble etablert i Bossekop i Alta den 1. mars 2016.

Jeg driver alminnelig praksis, noe som innebærer at jeg tar på meg oppdrag innenfor de fleste rettsområder av personlig og/eller velferdsmessig betydning for privatpersoner i tillegg til saker knyttet til grunnleggende rettssikkerhet.

Blant de rettsområder jeg tar oppdrag innenfor, er barnevern, barn- og familierett, skifte, psykisk helsevern, forvaltningsklager og folketrygdrett (NAV), asyl- og flyktningrett samt utlendingsrett for øvrig. I tillegg kommer opppdrag innenfor strafferetten, hovedsakelig som bistandsadvokat.

Jeg har særskilt kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter.

1. juli 2016 fikk jeg tjenestekonsesjon for Utlendingsdirektoratets (UDI) advokatordning for asylsaker – region Nord-Norge. Denne gjelder til 1. april 2024.

Fra 2. august 2017 har jeg et verv som fast bistandsadvokat for Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Dette er et åremål på 6 år.

Fra 2. mars 2018 er jeg valgt til leder av Finnmark krets av Advokatforeningen. Dette vervet vil jeg særlig benytte til å engasjere meg ytterligere i aktuelle rettspolitiske spørsmål av betydning for befolkningens grunnleggende rettsikkerhet samt fortsatt tilgang på nødvendig og offentlig betalt rettshjelp i forbindelse med viktige velferdsspørsmål.

Mine engasjerte kronikker i presse og fagblader finner du her (under arbeid).

Min juridiske bakgrunn er variert og omfatter arbeid både som advokat og som rådgiver i Justisdepartementet, NOAS og ved en Steinerskole. Det vises til presentasjon for nærmere informasjon.

Ta kontakt dersom du ønsker min bistand. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. Avklarende møter på inntil en halv time er uansett uten kostnad for deg. Mine timepriser og øvrig vilkår for oppdrag kan du lese mer om her.

Advokater er underlagt EUs personverndirektiv, GDPR, jf. Personopplysningsloven av 15. juni 2018. Personvernerklæring for mitt firma finner du her

Det gjøres oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie/komme uvedkommende i hende. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.

kontaktinformasjon:

Advokat Gunn Kathrine Stangvik:

Besøksadresse: Altaveien 95/97, 2. etg.               Telefon:  78 44 06 86 

Postadresse: Postboks 305, 9502 Alta                  Telefaks: 78 44 06 87

E-post: post(a)advokatstangvik.no                      Mobiltelefon: 97 17 46 92

Organisasjonsnummer: 916 453 981                    Logo_medlem_Advokatforeningen_farger_web 

Fotograf-Marie-Louise-Somby-portretter kopi